Jogszabályok

JogszabályokA digitális dokumentumok hitelesítésével, az elektronikus aláírással valamint az elektronikus számlázással kapcsolatban az alábbi jogszabályokban foglaltaknak szükséges megfelelni:

 • 2015 évi CCXXII törvény - Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 910/2014/EU rendelet - a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2015/1506 Végrehajtási határozat - a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról
 • 2015/1502 Végrehajtási rendelet - az elektronikus azonosító eszközök biztonsági szintjeire vonatkozó minimális technikai specifikációknak és eljárásoknak a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint történő megállapításáról
 • 2001 évi XXXV törvény - Az elektronikus aláírásról
 • 2007 évi CXXVII törvény - Az általános forgalmi adóról
 • 2000 évi C törvény - A számvitelről
 • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
 • 46/2007 (XII. 29.) PM rendelet - Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
 • 114/2007 (XII. 29.) GKM rendelet - A digitális archiválás szabályairól
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
 • 1952 évi III törvény - A polgári perrendtartásról

Továbbá az elektronikus számlával kapcsolatban ide tartoznak még az NAV által kiadott közlemények: