Az időbélyeg

időbélyegAz időbélyegzés, illetve magának az időbélyegnek a lényege, hogy bizonyítsa, hogy az időbélyeggel ellátott dokumentum vagy tranzakció egy adott időpillanatban már biztosan létezett, azaz hitelesen igazolja a dokumentum létezésének, vagy a tranzakció végrehajtásának időpontját.

Ebből adódóan nem elegendő egy adott informatikai rendszer gazdája által pontosnak ítélt időpontot időbélyeg formájában az adott dokumentumhoz vagy tranzakcióhoz rendelni, mindenképpen szükség van hiteles időbélyeg szolgáltatónál időbélyegeztetni elektronikus dokumentumainkat.

A digitális dokumentumok időbélyegzése a gyakorlatban úgy történik, hogy az adott dokumentum elektronikus aláírással történő aláírását követően a dokumentum lenyomata mint időbélyeg-kérelem érkezik meg az időbélyegzést végző szolgáltatóhoz. Az időbélyeg-szolgáltató a kérelemre adott válasza maga az időbélyeg, mely legalább két megbízható időforrásból származó referenciaidő alapján kalkulálódott.

A hazai jogszabályok néhány esetben pontosan definiálják azon elektronikus dokumentumokat, melyeket kötelező időbélyeggel ellátni. Ilyen dokumentum pl. az elektronikus számla is.