Joghatás

Címkék: e-Aláírás, Hitelesítés, Jogszabály, PDF, Biometrikus aláírás, Kézírású aláírás

JoghatásAz aláíráshoz a rendszer szabványos formátumokat használ. A SignDoc megoldások a PDF dokumentumokat Adobe PDF specifikációnak megfelelően írják alá, mely ISO 32000-1 néven került szabványosításra, az egyediséget biztosító biometrikus profil tárolásához az ISO/IEC (19794-7:2007) szabvány került alkalmazásra. A szabványok használatának következtében, az aláírt dokumentumok megfelelnek az uniós és a nemzeti aláírás törvények előírásainak és meghatározásainak, mint például a fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak.

A SignDoc megoldások teljesítik az elektronikus aláírásról szóló hatályos törvény (2001 évi XXXV. tv - Eat) 1.§. (15) pontja szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírás feltételeit:

  • alkalmas az aláíró azonosítására
  • egyedülállóan az aláíróhoz köthető
  • olyan eszközökkel hozzák létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak
  • a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető

TÜV

Az alkalmazások biztonságát a Német TÜV [TUEV] tanúsította. A vonatkozó tanúsítványok az alábbi linkeken érhetők el:

A hatályos jogszabálynak megfelelően a rendszer lehetőséget biztosít a sajátkezű aláírás adatainak minősített hitelesítés szolgáltató által kibocsájtott fokozott biztonságú, vagy minősített aláíró tanúsítványba történő befoglalásba, valamint az aláírások mellett időbélyegző elhelyezésére, biztosítva az archiváláshoz kapcsolódó 114/2007. (XII. 29.)  GKM rendeletnek történő megfelelést.