FraudOne

Címkék: Aláírás ellenőrzés, Kézírású aláírás, Fraud detection, FraudOne

Csekk hamisítást észlelő szoftver

A FraudOne egy kép alapú, csekk hamisítást észlelő szoftver, amelyet hat vezető amerikai bankkal együttműködve fejlesztettek ki. A FraudOne segítségével a pénzügyi intézmények valós időben és magas biztonsággal észlelhetik, ha egy csekk hamisított illetve kivizsgálást igényel kifizetés előtt. Az automatikus csekk hamisítás észlelés használható belső csekkek mobil, ATM vagy teller betétei esetében. A FraudOne támogatja a Day 1 és Day 2 (1.napi és 2.napi) háttér tranzakciókat is.

A következő ábra (diagram) egy táv letét rögzítést (RDC) alkalmazó azonnali csekk ellenőrzési eljárást ismertet. (a nagyításhoz kattintson a képre).

FraudOne

A FraudOne megbízható eredményeinek kulcsa a döntési technológiája – a Kombinált Kockázati Pontszám (CRS) program. A CRS egy sor tényezőt vesz figyelembe annak meghatározásához, hogy egy csekket fel lehet-e dolgozni vagy további vizsgálatnak kell alávetni. A számos forrásból származó adatok kombinálásával, valamint lehetővé téve, hogy a bankok felállítsák a szabályokat és a súlyozásokat, a hamis pozitívnak bizonyuló esetek minimálisra csökkennek, és az elemzők a figyelmüket a gyanús tranzakciókra összpontosíthatják. Ezen felül, minden csekk ellenőrizhető, nem csak a magas értékűek, ami tovább növeli az Ön csalással szembeni védelmét.

Jelenleg a vezető bankok világszerte alkalmazzák a FraudOne-t a csekk hamisításoknak való kitettségük csökkentésére. Az USA-ban az ügyfeleink között szerepelnek a Bank of America, Citi, KeyBank, Fifth Third Bank, Discover Financial, Synovus, és Banco Popular.

Valós idejű csekk ellenőrzés demó:

Áttekintés:

A FraudOne a referencia aláírások és csekk állomány adatbázisát, valamint kiegészítő számla információkat tart fenn. A csekk tételeknek a FraudOne-on való átfuttatása valós idejű vagy köteg üzemmódban történik annak meghatározására, hogy a tételek potenciálisan hamisak-e. A kifizetés/nem kifizetés döntés számos tényezőn és pontozási kritériumon alapszik, amelyeket a bank határozott meg és amelyeket az egyedülálló Kombinált Kockázati Pontszám (CRS) programunk támaszt alá.

A FraudOne…

  • Minimálisra csökkenti a hamis pozitív eredményeket; Az aláírások lecsupaszításra és megtisztításra kerülnek a képi mellékhatások eltávolítása érdekében, ami jelentősen javítja az automatikus hitelesítési eljárást.
  • Csökkenti a csekk hamisítások felderítésével kapcsolatos működési költségeket.
  • Lehetővé teszi, hogy a csalásokat elemzők a gyanús tranzakciókra összpontosítsanak.
  • Könnyen kapcsolódik különböző csalást észlelő programokhoz és más banki rendszerekhez.
  • Lehetővé teszi, hogy a bank határozza meg a szabályokat és a súlyozásokat.
  • Alkalmazható egy Day 0 (0-ik Nap) beállításban a belső csekkek valósidejű hamisság észlelésére. Ugyancsak lehetővé teszi a háttér Day 1 és Day 2 felhasználási opciókat, vagy mindháromnak a kombinációját.
  • Hat vezető amerikai bank együttműködésével került kifejlesztésre.
  • Jelenleg a világ vezető 25 bankjából 12 használja.

Kombinált kockázat pontozási (CRS) program

Kizárólag az aláírásra vagy a csekk állományra való koncentrálás nem elegendő a növekvő számú ravasz csalók tetten éréséhez. A FraudOne CRS programja által kezelt számos jellemző lehetővé teszi egy csekk hamis voltának a pontosabb beazonosítását.

A CRS program számos súlyozott tényezőt vesz figyelembe és felhasználja a külső rendszerekből származó információkat a döntés meghozatalához. Megvizsgálja, hogy az adatállományban szereplő aláírás egyezik-e a csekken lévővel; beazonosítja a csekk állományban lévő eltéréseket; valamint meghatározza, hogy egy tétel előzetesen felhatalmazott intézvény-e vagy sem, és ellenőrzi, hogy a kedvezményezett egy bank által meghatározott fehér vagy fekete listán szerepel-e.

Ezen felül a CRS képes adatokat fogadni külső csalással kapcsolatos programokból iletve más banki rendszerekből. A döntés meghozatala előtt a CRS az Ön által felállított szabályokat és súlyozásokat alkalmazza a számtalan kapott adatra vonatkozóan.

Amennyiben egy csekket hamisnak vélnek, a tétel egy vizuális ellenőrzési sorba kerül a bank csalás elemzői általi megvizsgálásra. Az elemzők ezt a sort a csalás elemző munkaállomáson keresztül érik el, amelyek olyan kliens szoftver alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést a háttér rendszerhez egy vékony web böngészőn keresztül, vagy egy helyileg telepített kliens alkalmazáson keresztül.

FraudOne modulok

A FraudOne két fő modulból áll, melyek mindegyikét úgy alakították ki, hogy a csekk csalással kapcsolatos ellenőrzési eljárás egy specifikus feladatát kezeljék.

FraudOne

SignBase

A SignBase a fő FraudOne modul. Ez a referencia adatbázis, amely tartalmazza a számla információkat, beleértve az aláírás referenciát, a csekk állományt (referencia kép), a felhasználói jogosultságokat valamint egyéb információkat is, mint pl. a beszkenelt személyazonosító kártya, okmány.

SignCheck

A SignCheck az az adatbázis, amely a napi munka feldolgozásához szükséges információkat tartalmazza. A modul felhasználja a SignBase-ben tárolt referencia adatokat az alábbi feladatok ellátásához: automatikus aláírás ellenőrzés (ASV), csekk állomány ellenőrzés (APIA) valamint kedvezményezetti vonal felismerés. A SignCheck elvégzi a kedvezményezett kereszt-ellenőrzését egy vevő által meghatározott fehér és fekete listával szemben. A fehér listában szereplő információk felhasználásával csökkenthetők az elemzői áttekintésre megjelölt tételek száma és automatikusan meghozható a nem fizetendő döntés az ismert csaló kedvezményezettek esetére.

Az elemzők belépnek a SignCheck-be, hogy áttekintsék a vizuális ellenőrzési sorban lévő tételeket és meghozzák a fizetéssel kapcsolatos döntést. A napi utolsó feldolgozást követően a SignCheck kitisztításra és előkészítésre kerül a következő napi tranzakciókra.